Föräldrakooperativ

Vårt Engagemang

En föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på Guldgruvan. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får vi föräldrar insyn, ansvar samtidigt som vi engageras i verksamheten. Föräldrarna står för det praktiska arbetet i stor utsträckning och personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Detta medför bland annat att kostnaderna kan hållas nere så att pengarna satsas på det som föräldrarna tycker är bäst för barnen.

Arbetsgrupp

Alla föräldrar förväntas någon gång under barnets vistelse på Guldgruvan ingå i någon arbetsgrupp: 
 • Styrelsen (Ordförande, Vice Ordf./Sekreterare, Kassör, Personalansvarig) ansvarar för förvaltningen av verksamheten.
 • Underhållning
 • Grovstäd
 • Underhåll
 • Fadderfamilj
 • Barnköansvarig
 • Extrainköp av mat
 • IT

Jour

Alla familjer tilldelas ett visst antal jourdagar per termin då man ska vara beredd att arbeta på förskolan om personalen är sjuk. Den pedagogiska verksamheten sköts helt och hållet av personalen. Detta ger en unikt möjlighet att få ta del av sitt barns vardag på förskolan.

Städning

Förutom jour och arbetsgrupper har varje familj städvecka 1-2 gånger per termin. Vi städar åt våra barn och personal för att det är viktig med en bra och ren inomhusmiljö. Städning sker 3 gånger per vecka: Tisdag, torsdag och en helgstädning.

Gemensamma aktiviteter

 • Medlemsmöte var 3:e månad
 • Storstädning 1 gång per termin där varje familj får ett städuppdrag. 
 • Höst- och vårstädning, då träffas alla föräldrar och barn och städar och utför underhållsarbete under en förmiddag. Aktiviteten avslutas med gemensam lunch och fika.

Comments