Hem‎ > ‎

Frågor och svar

Om verksamheten

Vad har Guldgruvan för inriktning/pedagogik?

Förskolan Guldgruvan arbetar i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer. Guldgruvans pedagogik är särskilt inriktad på trygghet och relationer, upplevelsebaserat lärande och utomhuspedagogik. Vi är även en av Friluftsfrämjandet certifierad I Ur och Skur-förskola.

Vad innebär det att ni är inriktade på trygghet och relationer?

Det innebär att det absolut viktigaste för oss är att alla barnen ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Vi menar att trygghet både är en förutsättning för barnens lärande och ett viktigt mål i sig. Våra pedagoger arbetar till exempel med positiv bekräftelse när barnen fattar självständiga beslut, tar ansvar eller prövar nya roller. På Guldgruvan arbetar vi även med att stödja barnen i att skapa relationer till varandra som bygger på ömsesidig respekt och omtanke.

Vad innebär det att ni är inriktade på upplevelsebaserat lärande?

Det betyder att vår verksamhet utgår från insikten om att barn lär sig genom aktiviteter och upplevelser. Det handlar om planerade utflykter, skogspromenader och pyssel, men också om att se de pedagogiska möjligheterna i alla händelser som dyker upp i vardagen. Som när barnen hittar grodyngel i en liten pöl i skogen. Vad kan det tillfället lära oss om naturen? Upplevelser leder till nyfikenhet som leder till lärande.

Hur mycket är barnen ute?

Guldgruvan är specialiserad på utomhuspedagogik och har både en mysig gård och nära till skogen. Därför så är det naturligt att barnen är ute varje dag, oftast både förmiddag och eftermiddag, antingen på den egna gården eller på utflykt. Särskilt brukar barnen uppskatta veckans skogspromenad.

Vad innebär det att bli certifierad som en I Ur och Skur-förskola?

Personalen på Guldgruvan arbetar med utomhuspedagogik. Det innebär att pedagogerna satsar på att använda utevistelsen som ett tillfälle till lärande; naturen blir barnens lärobok. Att bli certifierade av Friluftsfrämjandet innebär en kvalitetsstämpel på den aktiva utomhuspedagogik som bedrivs sen tidigare på förskolan, men också att personalen får ytterligare fortbildning genom en högskolekurs specialiserad på utomhuspedagogik. Guldgruvan blev godkänd som en I Ur och Skur-förskola under våren 2014.

Betyder ”I Ur och Skur” att ni alltid är ute hela dagarna oavsett väder?

Nej, någon sådan regel finns inte, utan det är pedagogerna som planerar verksamheten efter barnens behov. Det betyder oftast att barnen är ute både förmiddag och eftermiddag, men hur många gånger och hur länge barnen är ute en viss dag kan bero på barnens ålder, vädret och vilket tema som barnen arbetar med för tillfället. När det var som kallast i vintras så behövde de allra minsta barnen till exempel helst vara ute lite kortare perioder.

Hur ser gården ut?

På vår egna gård har barnen tillgång till klätterställning, rutschkana, två lekstugor, gungor och en sandlåda. Dessutom har vi en egen skogsbacke med träd, stenar och fågelholkar.

Vad får barnen för mat?

Vi har en egen kokerska som serverar god och nyttig mat lagad från grunden, kanske med grönsaker från barnens eget grönsaksland på förskolans gård. På Guldgruvan blir varje måltid ett tillfälle till njutning! Har du något särskilt önskemål vad gäller ditt barns kost, till exempel på grund av allergier, så hör gärna av dig till Guldgruvan, så ska vi se efter vad vi kan göra.

Är det en eller flera avdelningar?

Guldgruvan består av en åldersintegrerad avdelning där stora och små får lära av varandra, men i det pedagogiska arbetet delas barnen även in i mindre grupper. Utflykter görs till exempel ofta i halvgrupp. En annan gruppindelning som återkommer är Mullarna, Knyttarna och Knopparna, där barnen är uppdelade efter ålder, vilket möjliggör aktiviteter särskilt anpassade till barnens behov.

Gör förskolan något särskilt för de äldre barnen?

Ja, vi ser dels till att alltid, inför skolstarten, följa med barnen på besök till deras nya skola. Sedan har vi en särskild grupp, Mullarna, för de lite äldre barnen där de får chansen att göra aktiviteter som förbereder dem för förskolan. Dessutom har vi en gemensam femårsgrupp tillsammans med förskolan Filius & Filia.

Om personalen

Vad har ni för personaltäthet?

På Guldgruvan har vi fem pedagoger som varje dag tar hand om våra guldklimpar. Det är två förskollärare och tre barnskötare, där en av barnskötarna även arbetar som förskolans egen kokerska. Från och med höstterminen 2015 är det 25 barn som går på Guldgruvan. 

Tidigare var barngruppen lite mindre, men vi beslutade oss för att öka antalet barn något och samtidigt stärka personalgruppen så att vi blev fem pedagoger. Målet med detta var dels att ytterligare öka personaltätheten och dels att genom fler personal enklare kunna dela upp barngruppen i två grupper, som kan göra utflykter till olika platser.

En värdefull fördel med Guldgruvan i jämförelse med större förskolor är att om det är många barn lediga, eller sjuka en viss dag på Guldgruvan så får den personal som arbetar chansen att jobba med mycket hög personaltäthet, kanske bara några barn per pedagog. Det ger personalen chans till att stärka den personliga relationen och ge extra mycket uppmärksamhet till varje enskilt barn. På större förskolor med många avdelningar, så är det ofta vanligt att personal då istället flyttas bort till andra avdelningar. Dessa ”lugna dagar” brukar uppskattas både av barnen och personalen.

Vad har ni för personalomsättning?

Guldgruvan har låg personalomsättning. För närvarande har Guldgruvan 5 anställda. Två av fem i personalgruppen har arbetet längre än fem år. En ny förskollärare anställdes under 2012, både för att öka andelen förskollärare i personalgruppen, och för att förbereda för den mindre ökning av barngruppen som genomfördes till våren 2013.

Vad har personalen för pedagogisk utbildning?

Av de fem pedagoger som varje dag är med barnen, så är två förskollärare och tre barnskötare. Därutöver pågår ett fortbildningsprojekt för att succesivt ge hela personalgruppen möjlighet att läsa Friluftsfrämjandets högskolekurs om I Ur och Skur-pedagogik.

Hur fungerar samarbetet mellan föräldrar och personal?

Guldgruvan är en liten förskola, med engagerad personal som vid hämtningen tar sig tid att berätta både om vardagens solglimtar och om eventuella problem som kan ha uppstått. Det nära samarbetet mellan föräldrar och personal är väldigt värdefullt när man som förälder känner att det är något särskilt som man vill följa upp eller stämma av om ens barn.

Om föräldrarnas insats

Hur mycket tid behöver man som förälder arbeta med kooperativet?

På Guldgruvan har varje familj ett särkilt uppdrag. Det kan till exempel innebära att man är fikaansvarig, att man ansvarar för inköp till städskrubben eller ingår i underhållsgruppen som hjälper till om något ska ordnas med lokalerna.

Dessutom har Guldgruvan föräldrajour. Det innebär att föräldrar ibland hoppar in och jobbar på förskolan, till exempel om någon i personalen är sjuk. Det är alltid personal på plats som styr verksamheten, även då det är jour.  Vi har ett rullande schema där det varje dag är en familj som har ”1:a jour” och en familj som har ”2:a jour”.  Det är 2:a jouren som rycker in om familjen som har 1:a jour är sjuka. 1:a jour har man ungefär en dag varannan vecka. Under de senaste två åren så har varje familj i genomsnitt fått hoppa in för personal vid 1-3 hel eller halvdagar per år. Vid tillfället för jour kan det kännas betungande då det oftast krockar med redan inplanerade aktivteter t.ex. på det egna arbetet, men väl på plats på förskolan så är det ett unikt tillfälle att få vara med och följa sitt/sina egna barn i deras vardag.  Efteråt känns som en värdefull tid, som man ser tillbaka på med glädje.

På guldgruvan är det också vi föräldrar som städar. Varje medlemsfamilj har städvecka 1-2 ggr per termin. Läs mer om vad vi föräldrar bidrar med här.

Hur påverkar föräldrarnas arbetsinsatser verksamheten?

Att vi föräldrar hjälper till med det praktiska arbetet är en nödvändig förutsättning för att Guldgruvan ska kunna vara en så fantastisk förskola. Genom att föräldrar göra många praktiska sysslor och hanterar en del av administrationen, så frigör det pengar som vi istället kan lägga på det som vi tycker är viktigt. Det handlar till exempel om att ha hög personaltäthet ute bland barnen och att se till så att våra barn får äta god ”hemlagad” mat varje dag.

Vissa praktiska frågor

Var ligger ni?

Guldgruvan ligger i ett fristående hus på Tingsvägen 3. Det är 600 meter från huddinge centrum, 100 meter till busshållsplatsen: ”Huddinges Kommunalkontor” och 300 meter från infartsparkering. För karta klicka här.

Vad har Guldgruvan för öppettider?

Guldgruvan har öppet enligt kommunens regler för öppettider, måndag till fredag. Studie-/planeringsdagar har vi 2-4 dagar per år och då är förskolan stängd. Guldgruvan har öppet på klämdagar i samband med storhelger. 

Vad kostar det att gå på Guldgruvan?

Att ha barn på Guldgruvan kostar inte mer än att ha barn på en kommunal förskola. Skillnaden är istället att vi föräldrar tillsammans sköter en del av det praktiska arbetet, därigenom kan vi lägga mer resurser på det som vi tycker är viktigt – som att ge personalen tid för barnen.

Är det lång kö och svårt att få in sitt barn?

Antalet barn i kö varierar. Inför varje hösttermin tar vi in ett antal barn då våra äldsta barn börjar i skolan. Ibland blir det också en plats ledig under terminerna, till exempel om en familj flyttar. Vi tar in barn baserat på kötid, men i samråd med kommunen, så tas även hänsyn till barns ålder om det behövs för att få en jämn fördelning av åldrar i våra barngrupper. Det går alltid bra att kontakta vår köansvarig om du har frågor – och så är det bra att ställa sig i kö så tidigt som möjligt.

Hur ställer jag mig i kö?

Genom kommunens gemensamma förskolekö. Där anmäler du från vilken tid du vill ha en förskoleplats och sedan väljer du Guldgruvan som ditt förstahandsalternativ. Läs mer om hur du anmäler intresse för förskoleplats på www.huddinge.se. Kontakta gärna vår kö-ansvariga för att komma på ett besök innan du bestämmer dig.

Får vi komma och hälsa på?

Jättegärna. Kontakta vår barnköansvarige.

 

Comments