Vår personal

Guldgruvans personal - det viktigaste vi har!

På Guldgruvan är vår personal det viktigaste vi har. De ska ta hand om våra guldklimpar alla de timmar som vi föräldrar inte kan, och därför är vi måna om vem som arbetar på Guldgruvan. Vi är mån om att vår personal ska må bra, för då mår våra barn bra.

Mycket personal ger bra kvalitet!

För att alla barn ska få mycket enskild tid med personalen och därmed känna omtanke och trygghet hos oss, satsar vi stora resurser på hög personaltäthet och utbildning.


Lena
Förskolechef/ Förskollärare, anställd 2005
Utbildad Skogsknytte- och Skrinnaledare


- Utifrån vår höga personaltäthet på Guldgruvan har vi pedagoger möjlighet att se och bekräfta varje barn. Det finns därmed också stort utrymme att ge barnen stöd och stimulans både enskilt och i grupp.


 
 


Helen
Barnskötare, anställd 2005

- Barn mår bra av att vara ute i friska luften så vi försöker att vara ute så mycket som möjligt.Vi har en bra gård med en skogsdel som har en liten backe som blir perfekt pulkabacke på vintern! Barn är nyfikna och jag är glad att vi har tillgång till skogen då det är ett bra läromedel.


 


Camilla
Biträdande förskolechef / Förskollärare, anställd 2012
Utbildad Skogsmulleledare

- Barn måste få ha en rolig och lärorik verksamhet på förskolan. På Guldgruvan är vi måna om att möta varje nyfiket barn och förälder i en lärande och utvecklande vardag.


 
Jessica
Pedagog, anställd 2012
Utbildad Skogsknopp- och Skogsknytteledare

- Guldgruvan är en liten, familjär förskola med hög personaltäthet, det gör att varje barns behov prioriteras och tillgodoses. Vi är även mycket måna om att både barnen och föräldrarna känner sig trygga och att alla får möjlighet att involvera sig i vardagen hos oss. Om dagarna är vi ute mycket i friska luften och i och med att en del av vår gård består av skog så använder vi även den som ett läromedel.
Emma
Kokerska, anställd 2016Comments