Vår personal
Guldgruvans personal - det viktigaste vi har!

På Guldgruvan är vår personal det viktigaste vi har. De ska ta hand om våra guldklimpar alla de timmar som vi föräldrar inte kan, och därför är vi måna om vem som arbetar på Guldgruvan. Vi är mån om att vår personal ska må bra, för då mår våra barn bra.

Mycket personal ger bra kvalitet!

För att alla barn ska få mycket enskild tid med personalen och därmed känna omtanke och trygghet hos oss, satsar vi stora resurser på hög personaltäthet och utbildning.

Lena
Förskolechef/ Förskollärare, anställd 2005
Utbildad Skogsknytte- och Skrinnaledare


- Utifrån vår höga personaltäthet på Guldgruvan har vi pedagoger möjlighet att se och bekräfta varje barn. Det finns därmed också stort utrymme att ge barnen stöd och stimulans både enskilt och i grupp.


 
 Malin 
Barnskötare, anställd 2018

-Verksamheten planeras utifrån läroplanens mål och syfte. Vi gör barnen delaktiga och ger dem inflytande genom att ta tillvara på deras tankar och idéer i verksamheten. Vi pedagoger vill väcka lusten och intresset till det livslånga lärandet.
Rebecca
Pedagog, anställd 2016

- Här på förskolan ger vi barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 

Jessica 

Pedagog, anställd 2012 (föräldraledig)
Utbildad Skogsknopp- och Skogsknytteledare

- Guldgruvan är en liten, familjär förskola med hög personaltäthet, det gör att varje barns behov prioriteras och tillgodoses. Vi är även mycket måna om att både barnen och föräldrarna känner sig trygga och att alla får möjlighet att involvera sig i vardagen hos oss. Om dagarna är vi ute mycket i friska luften och i och med att en del av vår gård består av skog så använder vi även den som ett läromedel.

 

Emma
Kock, anställd 2016

- De är viktigt att barnen får i sig en näringsrik och varierad kost.
Maten ska se god ut och smaka gott. Nya smaker och maträtter är alltid spännande och bra att prova, men även smaker som barnen känner sig välbekanta med är också viktigt.
Comments